Home

page-title
page-title

Historiek

ER WAS EENS...

Op initiatief van Francis Vandendorpe en het team van de N.V. Snow & Ice Events, wordt dit jaar de 15e editie van het Ijssculpturen Festival georganiseerd. In al die jaren is dit uitzonderlijk winter event sterk verankerd in de Stad Brugge en vormt het een bijzondere attractiepool in het toeristisch aanbod.

Het Ijssculpturen Festival werd een vaste waarde, in synergie met het attractief eindejaarsprogramma van de Stad Brugge.

Niet minder dan 2.300.000 bezoekers hebben de voorbije 15 jaren het festival bezocht. De uitstraling en internationale erkenning zijn dermate belangrijk, dat initiatiefnemer en producent ‘Snow & Ice Events’ reeds enkele jaren gesolliciteerd wordt om ook elders in Europa, maar ook in eigen land, gelijkaardige producties te realiseren; van concept tot uitvoering en exploitatie. De expertise die in al die jaren werd opgebouwd, is daar zeker niet vreemd aan.


Vandaar dat het Festival, op uitnodiging van de Stad Parijs, tot tweemaal toe zijn eco-thermisch paviljoen op de prestigieuze Champs Elysées optrok en ‘ICE MAGIC’, er in het kader van de Internationale Kerstmarkt, niet minder dan 270.000 bezoekers verwelkomde. Ook de Stad Brussel nodigde ‘ICE MAGIC’ vorig jaar uit om in het kader van ‘ Winterpret – Plaisirs d’Hiver’ op het Paleizenplein een indrukwekkende structuur op te zetten en het thema volledig af te stemmen op de Belgische strip helden. Niet minder dan 160.000 bezoekers hebben er de 42 verschillende scènes kunnen bewonderen. Het is dan ook niet vreemd dat zowel in Frankrijk als in Italië, Spanje en Turkije er belangstelling bestaat voor ‘Ice Magic’.


De naam ‘ICE MAGIC’ is inmiddels méér dan zomaar een benaming. Het staat inmiddels ook voor een origineel concept, een professionele uitbouw en een internationaal kwaliteitslabel. Vandaar dat de naam van het Festival in Brugge, vanaf dit jaar, ook wordt omgevormd tot “ICE MAGIC”. Onderzoek wees immers uit dat “ICE MAGIC”, zowel visueel als naar herkenning toe, een sterke internationale brand name is.


De bakermat en thuisbasis van “ICE MAGIC” is Brugge, waarmee het Festival onverbrekelijk verbonden blijft.

EEN FANTASIEWERELD BOORDEVOL MAGIE, MYSTERIE….IJS EN SNEEUW !

‘Frozen’, ‘Ice Wonderland’, ‘Ice World’, ‘Ice Age 3’, ‘Ice Fantasy’, ‘Ice Planet’, ‘Ice Palace’, ‘Magical Wonders’….telkens weer andere thema’s die door de jaren heen jong en oud hebben weten te bekoren. De verbeeldingskracht van de kunstenaars is recht evenredig met het inlevingsvermogen en de beleving van de bezoeker, die, in een magische omgeving en bij een temperatuur van om en bij de -6° C, op avontuur trekt…

De kracht van ‘Ice Magic’ is terug te vinden in de herkenbaarheid van personages, scenes en decor, maar ook in het broze van de materie ‘ijs’ die bewerkt wordt tot een vergankelijke -en daarom ook unieke- tentoonstelling.

 

page-title
page-title

Foto's

page-title
page-title

Video's

Ice Magic Brugge 2015

Snow & Ice - 2014

Ice Magic Burges 2015